Medlemskontingent

Er du interesseret i at blive medlem kan du sende navn, e-mailadresse samt tlf. nr. til vores sekretær lishc@stofanet.dk og indbetale kontingent på konto: 9202 2075161304 Jutlander Bank

Aktivt medlem 400.- årligt

Støtte medlem 100.- årligt

Firma/foreningsmedlem 100.- årligt