Tidligere udstillinger

Martin Gregersen
Marte-Gunn Søsveen Austvoll
Annalise Messerschmidt
Annette Frandsen
Passy Eriksen
Birthe Kjærsgaard
Jørn Bjerge
Joan Mølgaard
Lis Holm Christensen
Preben Attermann Lauritsen
Karsten Hansen
Anette Mains Vestrup
Kirsten Larsen
Vivi Vang
Lis Amstrup Christensen
Susanne Bach
Carl Peter Christensen
Jette Solskov Lauritsen
Annemette Ravbjerg Madsen

Tine Søhus Pedersen påsken 2019
(gæsteudstiller)
Anette Mains påsken 2019
Annette Frandsen påsken 2019
Birthe Kjærsgaard påsken 2019
Carina Kappel påsken 2019
Hanne Busch påsken 2019 (gæsteudstiller)

Harald Welling påsken 2019
Karsten Hansen påsken 2019
Marte-Gunn Søsveen Austvoll påsken 2019
Lis Holm Christensen påsken 2019
Jette Solskov Lauritsen påsken 2019
Lisbeth Frandsen påsken 2019 (gæsteudstiller)
Gudrun Kjær gadegalleri påsken 2019
Susanne Bach påsken 2019

Gudrun Kjær påsken 2019
Carl Peter Christensen påsken 2019
Mette Rix påsken 2019
Joan og Linda Mølgaard påsken 2019
Jørn Bjerge påsken 2019
Jette Solskov Lauritsen påsken 2019
Mai-Britt Olesen påsken 2019 (gæsteudstiller)

Tine Søhus Pedersen påsken 2019
(gæsteudstiller)
Lise Møller påsken 2019